Ert behov - vår styrka! +46-(0)703 72 70 78 info@irec.se

Nyhet!

Specialbehållare för vårdboenden med vagn som man har inne i verksamheten och som tömmes via botten i underjordsbehållaren, inga tunga lyft, hygieniskt och enkelt.